Belet a.s.
Dělnická 1253/37, Vejprty 431 91
+421 908 934 732

Vodíkový pohon

VZV na vodíkový pohon

 

Novinkou, ktorú prináša projekt vodíkového pohonu aplikovaný na akumulátorovom vysokozdvižnom vozíku Belet typu F 12APP3VZ/FFL/H2O je úplne novou koncepciou medzi ručne vedenými elektrickými vozíkmi v celosvetovom meradle. Pre vývoj tohto projektu bola použitá konštrukcia štandardného vysokozdvižného ručne vedeného AKU vozíka s nosnosťou 1200kg, výškou zdvihu 3000mm, doplnená o plný voľný zdvih duplex výsuvného rámu a zdvižnej vidlice. Pohonná jednotka pojazdu B2014 bola osadená bežne používaným motorom 24V/1300W a hydraulickou jednotkou 24V/2200W. Z konštrukcie skrine bola odstránená trakčná batéria 24V/240Ah a interný dobíjač 24V/30Ah. Uvoľnený priestor nahradil blok vodíkového pohonu - schéma v PDF. Tento systém tvorí komplex zo špeciálneho palivového článku DC/DC, vodíkového generátora (vynájdený skupinou vedcov z matematicko-fyzikálnej katedry Karlovej univerzity pod vedením Prof. RNDr. Vladimíra Matolína DrSc), elektronického modulu, špeciálnej lítiovej batérie HE3DA (vynájdenej a patentovanej českým vedcom Ing. Janom Procházkom Ph.D.) a tlakovej nádoby s kvapalným vodíkom. Tento blok vodíkového pohonu po jeho finálnom dokončení, bude možné inštalovať do rôznych typových radov ručne vedených vysokozdvižných vozíkov a princíp je možné využiť vo všetkých zariadeniach používajúcich batérie ako pohon, teda aj v elektromobiloch.

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o úplne novú koncepciu pohonu s minimálnou náročnosťou na údržbu batérie, kedy nabíjanie batérie prebieha pri plnej prevádzke vozíka na elektrický pohon (takmer nepretržite), časová náročnosť na naplnenie vodíkovej nádrže je rádovo do niekoľko minút, (ako plnenie plynom u benzínky). Využitie týchto vozíkov je veľkým prínosom a revolúciou pre trvalú prevádzku bez nutnosti dobíjať batérie dobíjačom.

Štandardné akumulátorové vozíky sú vybavené trakčnými kyselinovými batériami, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu a dodržiavanie systému dobíjania batérie za účelom zaistenia jej životnosti. Ich nevýhodou je tiež nevyhnutné odstavenie vozíka alebo samotnej batérie (náročná manipulácia) pri dobíjaní rádovo niekoľko hodín. Zlepšenie tejto situácii prinášajú bezúdržbové lítiové batérie, ktoré majú možnosť priebežného dobíjania v kratších intervaloch a tým zvýšenie prevádzkového využitia vozíka.