Belet a.s.
Dělnická 1253/37, Vejprty 431 91
+421 908 934 732

O nás

Belet akciová spoločnosť s tradíciou pochádzajúcou z pôvodného vzniku závodu v roku 1912.

Zásadná zmena prišla po druhej svetovej vojne. Úplne tu zanikla zbrojárska výroba, boli utlmené mnohé ďalšie výroby. Strojárska činnosť, už pod názvom Belet - okresný priemyselný podnik, bola obnovená v 60-tych a 70-tych rokoch. Táto výroba v nasledujúcich rokoch postupne prechádza v rámci vývoja priemyslu v horskej oblasti na výrobu manipulačných prostriedkov a prepravnej techniky. Hlavným výrobným artiklom bola výroba stavebných koliesok, prepravných vozíkov a ďalšia drobná kovovýroba.

Výraznú premenu, rozšírenie výrobného programu na výrobky manipulačnej techniky, konkrétne vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, zaznamenal výrobný závod po roku 1993. Medzi zásadné strategické ciele, ktoré boli v tejto dobe realizované, patrilo najmä vytvorenie vlastnej tuzemské i zahraničné obchodne servisnej siete, orientácia exportu výrobkov smerom na východné trhy, získanie certifikátu riadenia kvality ISO 9001, vytvorenie ponuky kompletného sortimentu manipulačnej techniky. Dôkazom o vysokej technickej a výrobnej zručnosti pracovníkov firmy Belet a.s. je opätovné zavedenie zákazkovej tradičnej výroby ručných loveckých zbraní pod historicky známou obchodnou značkou "Weipert". Jeden z posledných strategických zámerov bol prijatý v roku 1997 a spočíval v zavedení čelných vysokozdvižných motorových vozíkov, teda sortimentu výrobkov, v Českej republike tradične vyrábaných a predávaných spoločnosťou Desta a.s.

V poslednom období s rastúcimi nárokmi na manipuláciu, bezpečnosť pri práci, efektívnosť, sploľahlivosť a presnosť sa Belet a.s. zameriava na špeciálnu manipulačnú techniku - zákazkovu výrobu. Spoločnosť svojou aktívnou marketingovou stratégiou navštevuje všetky významné zahraničné ale aj domáce veľtrhy zamerané na strojárenstvo alebo iné špecifické výstavy, kde prezentuje svoje výrobky. Špeciálny - zákazkový výrobný program je tak rozdelený do troch základných skupín ručne vedených vozíkov: 1) role, cievky, náviny; 2) formy a prípravky; 3) pece a komory. Okrem týchto skupín navrhuje a vyrába zariadenia pre ostatné potreby manipulácie ako ťahače, vysokotonážne prepravné vozíky, medziposchodové plošiny a výťahy na prepravu materiálu a tovaru a iné.