Spoločnosť Belet s.r.o. je dcérska spoločnosť českej spoločnosti Belet a.s.

Belet  akciová  společnost  vznikla  privatizací Beletu státního podniku s  tradicí pocházející z  původního vzniku závodu  v roce 1912. Belet se nachází v  severních Čechách na Vejprtsku, kde již historicky  byla  a  je  udržována  tradice  přesné  strojírenské výroby, nástrojařské  tradice   a  lehká   strojírenská  výroba pocházející i  z tradiční výroby  loveckých zbraní do  roku 1938. Tato výroba v následujících letech postupně přechází v rámci vývoje průmyslu v horské oblasti na výrobu manipulačních prostředků a přepravní techniky. Hlavním výrobním artiklem byla výroba stavebních koleček, přepravních vozíků a další drobná kovovýroba.
Výraznou přeměnu, rozšíření výrobního programu a komplexní specifikaci na výrobky manipulační techniky, konkrétně vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky, zaznamenal výrobní závod po ukončení privatizace v roce 1991 a následným vznikem akciové společnosti.
Od počátku roku 1992 již Belet a.s. proniká na tuzemské a zahraniční trhy jako významný výrobce a dodavatel manipulační a transportní techniky, vytváří vlastní obchodní a prodejní síť, jak v zemích západní části Evropy, tak především soustřeďuje své obchodní aktivity do zemí bývalého východního bloku. Tímto svým prudkým rozvojem, širokým a komplexním výrobním sortimentem se postupně řadí k předním tuzemským i zahraničním výrobcům a dodavatelům.

Výrobní a prodejní sortiment
Část manipulační  techniky byla vyráběná posledních  35 let, kdy po privatizaci  bylo rozhodnuto o zastavení  všech činností, které s manipulační  technikou nesouvisí a naopak o rozšíření specializace a komplexnosti na oblast manipulační techniky. Výroba byla zásadně rozšířena a další část sortimentu potřebná pro komplexnost nabídky byla získána  z kooperujících podniků.  Dnes značka Belet  nabízí více než 200 druhů výrobků.