Belet s.r.o.
Kollárova 55
036 01 Martin
IČ: 35777303
DIČ: 2020244875

Prevádzka Vrútky:
Vrútky, Francúzskych partizánov 5321
038 61 Vrútky
Tel.: 043/42 894 18
Mobil: 0908 934 732
e-mail: belet@belet.sk